Fanafestivalen 2017
Lørdag 18. og søndag 19. november 2017

      


Hva er Fanafestivalen?
Fanafestivalen er en konkurranse for skolekorps, juniorkorps  samt  ensembler og solister knyttet til skolekorpsene.
I tillegg inviterer vi deltagerne til skolekorps-disko lørdag kveld.
Skjold Nesttun Janitsjar arrangerer festivalen.

Frist for påmelding solist og ensemble er utvidet til 10. oktober.

Når gjennomføres Fanafestivalen?
Fanafestivalen gjennomføres 18. og 19.november 2017.

Hvor gjennomføres Fanafestvalen
Fanafestivalen gjennomføres i Fana kulturhus. 
 

Dommere og bedømming
Vi har knyttet til oss et bredt spekter av kvalifiserte dommere.
Kun de beste fremførelsene blir rangert. Antallet vil avhenge av påmeldingen.

Divisjoner og klasser

Skolekorps konkurrerer i 1,2 eller 3 divisjoner ut fra musikalsk nivå.
Janitsjar og Brass stiller i delte divisjoner.
1. divisjon Janitsjar
1. divisjon Brass
2. divisjon Janitsjar
2. divisjon Brass
3. divisjon Janitsjar
3. divisjon Brass
Juniorkorps stiller i juniorklassen.
Generasjonskorps stiller i egen klasse.


Solister og ensembler konkurrerer i 4 grupper basert på alder.

Klasse 1: Opp til 11 år
Klasse 2: Fra 11 – 12 år
Klasser 3: Fra 12-14 år
Klasse 4: Fra 15 – 19 år


Påmelding og frister
Det er ikke mulig å melde på korps nå - dette pga. stor pågang.
Frist for påmelding for solister og ensembler er 1. oktober.

Frist for oppdatering av informasjon er 15. oktober.
15. oktober må følgende være registrert:
Korps: Antall spillende, hva som skal spilles.
Solister: Hva som skal spilles, pianist.
Ensemble: Hva som skal spilles, deltagere i ensemble.


Avslutning
Skjold Nesttun Janitsjar inviterer alle deltagere til festkonsert med premieutdeling søndag ettermiddag.